Три най-базови неща за SEO-то на сайта ви

Или дори за не разбираш това е санитарния минимум под-който не трабва да падаш!

  1. Обмислете добре ключовите думи, които ще използвате когато правиге съдържанието сайта си!
  2. Позовайте се на предишни ваши статии. Слагайте линкове с препратки към материали публикувани преди!
  3. Направете си карта на сайта, така ще пояците на Goole ще намират по лесно нужната им информация!

Може ли сайт без маркетинг

Помисли за маркетинга преди до почнеш да правиш сайта си!

Отговори си на следните въпроси преди да започнеш правиш каквото и да по сайта си:

  1. Каква е целта на сайта?
  2. Как мога да я пастигна?
  3. По какво ще позная че съм я постигнала?
  4. Кои са моите клиенти?
  5. Как ще комуникирам на тах?
  6. Как ще увеличавам кръга от потенциални клиенти?