Събитието
• ако искате да организирате блестящо събитие във Фейсбук
• ако искате да не пропуснете важна подробност
• ако искате да изпипате всяка подробност
• ако искате на правите блестящо впечатление на всички гости
Тази книга е за вас 🙂

+ Бонус “Чеклист за изрядно събитие във Фесйбук”

email рассылки